Неактуально
Надо покрыха 26 на 2.4. Предлагайте)
Тел 80293234615 либо лс