Автор
photo_2017-07-26_13-05-44.jpg

Снял со стокового велика, без коцак и царапин.
Вес около 340гр.
+375293603674