Карбоподседел FSA k-force 30.9 400 мм. 35$ или объмен на карбон 27.2пока не продам