h:eat
Автор

КУПИЛ ротор Magura Storm 203 mm.
Пишите в лс!