Изучу предложение на стрит/дерт рамы !Ребята нужна рама капец) цена в рамках разумного)