[ПРОДАНО] ВИЛСЕТ 28" / 29", снят со Спеша. 80 у.е.