КП 0 Старт АЗС Блок, Геакропка
КП 6 Финиш АЗС, Геакропка
КП 1 Оболь Знак, Геакропка
КП 2 Прорыв, Геакропка
КП 3 Глубокое Собор, Геакропка
КП 4 Шарковщина Магазин, Геакропка
КП 5 Шараги Магазин, Геакропка