early_cuyler
Автор
афиша1.jpg

Ministerstwa miżnarodnych sprau sumesna z Ministerstwam sportu i turyzmu Viеjšznoryi zapraszaje usich na rowarny Maraton pa viejsznorskich tropkach u farmacie Strava XCM. Was czakajuc pryhażejszyja widy kraju Nawahrudskaj uzwyszanasci.

Zalik pa adpawednym segmence u Strava (segment na stadyi stwarennia).

Rejestracja nie patrebnaja.
Udzieł biasplatny.

Start i finisz u miasteczku Wolna (53.298244, 26.234348). Dajechać swoim chodam mahczyma ad stancyi Paharelcy (13km).

Interwał dat budzie abjauleny paźniej, kali marszrut budzie prawierany i budzie stworany segment.

Planowany marszrut https://ridewithgps.com/routes/33643143 (potrzebuję testu)

U suvazi z padzejami u kraine maraton peraneseny na leta 2021 roku.