Водятся ли "Крокодилы" в Беларуси?

эт да, за две недели в Амстердаме видел только два горняка с амовилками, хотя на витринах висели.